Wystawcom zapewniamy:

  • obecność około 5000 handlowców z Europy Centralnej i Wschodniej oraz z Chin. Handlowcy są zapraszani w ramach programu dla grup zorganizowanych, gdzie Organizator pokrywa koszty transportu autokarem oraz pobytu.
  • wstęp do strefy networkingu biznesowego
  • możliwość wzięcia udziału w spotkaniach networkingowych
  • promocję Wystawcy w magazynie TTG Wiadomości Gospodarcze (1/2 strony)
  • prezentację Wystawcy w serwisach i mediach społecznościowych Organizatora
  • możliwość wystąpienia w panelu podczas III Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej
  • udostępnienie przyłącza energii elektrycznej
  • możliwość wzięcia udziału w konkursach targowych
  • wejściówki na bankiet Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej Wschodniej, targów Export Expo i China Homelife Poland (29.05.2019, godz. 18.00)
  • prezentację wystawcy na stronach: www.wig.waw.pl, www.sejmikgospodarczy.org, www.erece.org oraz dwukrotną wysyłkę newslettera do baz: polscy przedsiębiorcy – ok 350 tys. rekordów, przedsiębiorcy rosyjsko języczni – ok 200 tys. rekordów

 

Minimalna powierzchnia stoiska – 6 m2, maksymalna powierzchnia stoiska 12 m2
Cena 1 m2 – 900 zł netto (z zabudową OCTANORM lub powierzchnia bez zabudowy)

 

Osobą odpowiedzialną za współpracę z Wystawcami jest Katarzyna Kaczmarska
tel. +48 22 225 01 11
e-mail: biuro@wig.waw.pl