Warszawska Izba Gospodarcza przy współpracy ze Stowarzyszaniem Polskich Mediów oraz Magazynu TTG Wiadomości Gospodarcze jest organizatorem targów  Export Expo. To pierwsze tego typy wydarzenie, skupiające eksporterów z Europy Centralnej i Wschodniej, reprezentujących różne branże.

Zapraszamy eksporterów – producentów, usługodawców.

Wystawcy, będą mieli wyjątkową okazję zaprezentować swoją ofertę zaproszonym kupcom (Hosted Buyers) z Polski (ok 3000 osób)  i zagranicy (ok 2000 osób).

Organizatorzy, przy współpracy z Izbami Gospodarczymi z Europy Centralnej i Wschodniej, zapraszają na targi ok 2000 handlowców  z krajów z Europy Centralnej i Wschodniej oraz około 3000 polskich kupujących.

Gośćmi  będą przedstawiciele ponad 50 izb gospodarczych z Albanii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Polski, Rosji, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier.